+ Toon categorieën

Konijn vermist of gevonden

03/01/2017 15:36:00

Het kan iedereen overkomen, één van de konijnen is ontsnapt! Door een roofvogel uit een buitenren gepakt, door een opening in de omheining gekropen, of onder de schutting door gegraven. Na een flinke zoektocht in de buurt heb je het konijn niet kunnen vinden. Wat nu? Je leest het in dit artikel. Ook staan in dit artikel tips wat je moet doen als je een konijn gevonden hebt.

Cijfers over vermiste konijnen


In 2014 werden er bij Amivedi (de organisatie die in Nederland alle meldingen van vermiste en gevonden dieren bij houd) 3326 vermiste konijnen en knaagdieren aangemeld. Ongeveer 1 op de 3 dieren die als gevonden worden aangemeld bij Amivedi worden weer opgehaald door de eigenaar. Volgens stichting konijnenbelangen belanden er in Nederland belanden naar schatting minstens 6000 gedumpte konijnen in asiels per jaar.

Konijn vermist?

Briefjes ophangen

Is jouw konijn vermist? Hang overal briefjes op; op school, bij supermarkten, bij dierenartsen, in bushokjes. Je kunt de briefjes ook in de brievenbus duwen bij je directe buren. Hoe meer mensen mee zoeken naar jouw konijn, hoe groter de kans dat hij wordt gevonden. Ook als je een konijn gevonden hebt kun je briefjes ophangen bij de supermarkt en dierenartsen. Hoe lief het diertje ook is, en hoe graag je het zelf ook wil houden; je zou zelf ook willen dat de vinder van jouw konijn contact zocht.


Amivedi

Amivedi is een organisatie die alle vermiste en gevonden huisdieren in Nederland registreert. Zij vangen ze zelf niet op, maar houden wel bij welke dieren er vermist en gevonden zijn. Je kan zelfs melding maken van een gevonden konijn als je het nog niet gevangen hebt. Mocht de eigenaar zich melden, dan weet hij in ieder geval waar hij moet zoeken. Is jouw konijn vermist, of heb je er één gevonden? Maak foto’s van het konijn en omschrijf het zo nauwkeurig mogelijk. Hoe nauwkeuriger de gegevens, hoe groter de kans dat het dier weer bij zijn baasje terecht komt. Het aanmelden van een gevonden of vermist huisdier kan via de website van amivedi

Dierenasiel of konijnenopvang

Neem contact op met plaatselijke dierenasiel en de konijnenopvangen in de buurt. Het kan goed dat jouw konijn daar is binnengebracht of dat het baasje daar de vermissing gemeld heeft. Je kan een vermissing van een konijn of ander huisdier ook bij de gemeente melden, zij gaan over vermiste voorwerpen, hoe gek het ook klinkt, voor de wet valt een konijn daar ook onder.


Dierenartsprakijken

Neem contact op met lokale dierenartsen of zij iets weten van een vermissing, of als jouw konijn vermist is, of er een konijn is binnengebracht. Het is verstandig om een gevonden konijn door de dierenarts na te laten kijken. Hij kan ziektes met zich meedragen die je misschien niet bij je eventuele eigen huisdieren in de buurt wil hebben. Ook kan de dierenarts het geslacht nakijken en een inschatting geven van de leeftijd en conditie van het konijn. In zeldzame gevallen worden konijnen tegenwoordig al gechipt, de dierenarts kan controleren of dat bij het gevonden konijn het geval is.


Marktplaats / prikbord / facebook

Tegenwoordig kun je op internet ook laten weten dat jouw konijn vermist is, of dat je er één gevonden hebt. Websites als marktplaats, maar ook lokale prikborden en facebookgroepen, hebben vaak een plekje om dit aan te geven. Ook op de bunnybunch forums kun je een bericht plaatsen over het gevonden of vermiste konijn. Is jouw konijn vermist, houd dan zeker deze websites in de gaten!


Voorkom vermissing!

Konijnen zijn ontsnappers. Ze kunnen zeker een meter hoog springen, met opstap zelfs hoger, ze zijn erg goed in het graven van kuilen en gangen en zelfs een houten schutting houd ze na een middagje knagen niet tegen. Laat je je konijn los in de tuin, controleer dan goed of deze voldoende afgesloten is. Het is niet alleen vervelend om je konijn te moeten vangen als hij ontsnapt is, hij kan ongelukken veroorzaken in het verkeer, schade aanrichten in tuinen van omwonenden, ten prooi vallen aan roofdieren en geld en tijd kosten van instanties als dierenambulance en opvangen, terwijl ze dat ook beter hadden kunnen besteden.

Chippen

Het is mogelijk je konijn te laten chippen. Dit gebeurt echter nog niet veel, maar er zijn al een aantal goede initiatieven om dit meer te gaan doen. Een aantal konijnenopvangen chipt tegenwoordig standaard de konijnen en ook de dierenambulances controleert steeds vaker op chips. Het zal het terugvinden van het konijnenbaasje wel een stuk makkelijker maken! Mocht jouw vermiste konijn gechipt zijn, laat dit dan zeker weten aan de instanties, zoals amivedi. Het kan zeker helpen om hem snel weer veilig bij jou thuis te krijgen.


Een konijn gevonden?

Meld bij Amivedi, de gemeente en de lokale konijnenopvang / dierenasiel dat jij een konijn hebt gevonden.  Ook als je dit konijn nog niet hebt kunnen vangen. Dat zijn ook de eerste plekken waar het baasje gaat informeren als hij er achter komt dat zijn konijn weg is. Ga er niet zomaar vanuit dat het een gedumpt konijn is, konijnen zijn echt koningen in het ontsnappen uit verblijven. Doe altijd de moeite om het gevonden konijn terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaar, dat een konijn ergens vrij rondloopt wil echt niet altijd zeggen dat het konijn geen baasje heeft. 

Een mager dier kan altijd een hoge leeftijd hebben, door het eigen baasje al behandeld worden voor een ziekte, of door een paar dagen zwerven gewicht zijn verloren. Ook parasieten zoals vlooien en teken kunnen tijdens een avontuurlijke wandeling snel opgepikt worden. Trek dus geen overhaaste conclusies! Doe dus echt je best om de eigenaar te vinden, voor je het konijn “jouw eigen” maakt. Dat zou je ook willen als het jouw konijn was.

Het verschilt per regio wat de procedure is en wat de beste optie is vanaf dit punt. Sommige asielen en opvangen krijgen alleen een bijdrage van hun gemeente als een gevonden konijn via de dierenambulance bij hun binnen komt, niet als er een particulier is die het dier eerst gevangen heeft en zelf brengt. Er zijn ook regio's waar de dierenambulances niet willen rijden voor een loslopend konijn, die het niet zelf willen vangen (dat moet je dan eerst zelf doen) en als je het konijn dan hebt gevangen kunnen ze ook nog niet altijd er direct om komen, maar als je het eenmaal mee naar huis neemt, komen ze er ook niet meer om, tenzij je betaald. Het kan dus slim zijn te informeren bij het lokale dierenasiel wat in jouw regio de gebruikelijke wijze is om om te gaan met een loslopend konijn. 

Wat staat er in de wet?

Een gevonden konijn is in dit geval een voorwerp. Over gevonden voorwerpen staat het volgende in de wet:

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk aangifte te doen van de vondst. In de meeste gevallen doet u aangifte bij de gemeente (tegenwoordig kan dit vaak al via internet), in enkele plaatsen moet u hiervoor bij de politie zijn. U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. (De gemeente heeft daarvoor de asielen die de dieren verzorgen in afwachting van hereniging met hun baasje, of zoeken naar een nieuw baasje als deze zich niet meld.)

Als u besluit het voorwerp zelf te bewaren, bent u verplicht voor het onderhoud ervan te zorgen zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. (Dat houd bij een konijn dus in dat je goede zorg moet bieden, je moet er mee naar de dierenarts, zorgen voor een verblijf en het juiste voedsel, zodat het dier niet ziek wordt bij jou. ) Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Heeft u het gevonden goed zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend, dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar als u hierom vraagt. Als u geen aangifte heeft gedaan, kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden goed.

In de praktijk houd dit in dat je een gevonden konijn dus moet melden bij de betreffende instanties. Je bent verplicht de vondst bij de gemeente te melden. Zij verwijzen in bijna alle gevallen door naar Amivedi en/of de lokale dierenambulance. De "gevonden voorwerpen" die levend zijn, besteden zij namelijk uit omdat ze daar zelf de middelen niet voor hebben. Dat gaat dus via de plaatselijke asielen, die houden de dieren voor de gemeente in bewaring in de periode dat het baasje er nog om kan komen. Meestal wordt hiervoor bij levende dieren een termijn van 2 weken / 14 dagen aangehouden, voor voedsters vaak ruim een maand in verband met mogelijke zwangerschappen. Pas na die periode mag het dier herplaatst worden. 

In overleg is het soms mogelijk dat het gevonden konijn bij de vinder verblijft tijdens die periode, maar officieel mag dat niet: het konijn wordt dan namelijk geen eigendom van jou. Dat kan pas nadat het via de officiële instanties is herplaatst. Wil je dus wettelijk eigenaar worden van een gevonden dier, dan moet je het via een officiële instantie adopteren.  

Bezoek met een gevonden konijn dat je niet naar een asiel wil brengen altijd een dierenarts. Niet alleen omdat je verplicht bent goed voor het konijn te zorgen. Maar deze kan ook controleren op een chip, tegenwoordig zijn steeds meer konijnen namelijk ook gechipt en steeds meer dierenasiels doen dat standaard voor ze een konijn uitplaatsen. Een goede zaak, want zo kunnen konijnen snel herenigd worden met de eigenaar als ze ontsnapt zijn. 

Wilde dieren, dus wilde hazen en wilde konijnen, mag je volgens de wet niet houden. Deze dieren moet je altijd afstaan aan een wildopvang. Dit raden wij ook zeker aan, omdat wilde dieren geen huisdieren zijn, en hoewel je ontzettend je best kan doen er goed voor te zorgen, mis je echt de kennis, kunde, ervaring en middelen. Ook zou het streven altijd moeten zijn wilde dieren weer te kunnen uitzetten in de natuur, en als particulieren ze gaan opvoeden, voeren en verzorgen, dan vermindert de kans dat een dier nog terug in de natuur kan overleven enorm. 

Hoe vang je een loslopend konijn?

Sommige in de natuur lopende konijnen zijn zo tam dat ze gewoon naar je toe komen en je ze zo kan optillen. Of zo verzwakt en ziek dat vluchten niet meer lukt. Maar als ze je wel te snel af zijn? Dan kan het best een uitdaging zijn. 

Een aantal vrienden, buren of familieleden inschakelen kan helpen om een loslopend konijn te vangen. Je kan het konijn dan ergens klem zetten, dat werkt vooral in stedelijk gebied als er muren en hekken in de omgeving zijn.  Loopt een konijn in een park of bos is het vaak wat lastiger. Als je een konijnenren panelenren neerzet als sluis en met een aantal mensen het konijn daarin drijft kan het goed werken. Als je tijd hebt kun je ook lekker voedsel neerleggen bij de panelenren en wachten tot het konijn er zelf in gaat. Dat kan wel lang duren, soms is er genoeg voedsel in de omgeving en komen loslopende konijnen dus niet direct op dat lokaas af. 

Er zijn ook dierenambulances en konijnenopvangen die een vangteam hebben van vrijwilligers met ervaring met het vangen van loslopende konijnen. Contact opnemen met zo een instantie in je buurt kan dus zeker helpen. Zij hebben vaak meer middelen zoals vangkooien en vangnetten tot hun beschikking. 

Een gevonden konijn houden


De meeste mensen smelten direct als ze een konijn vinden en willen er uit alle macht zelf voor zorgen. Het gevoel dat het konijn beter af is bij jou, dan bij een baasje dat het gedumpt heeft. Maar dat weet je niet. En het konijn is niet jouw eigendom als je het gevonden hebt. Omdat een gemeente bepaalde verplichtingen heeft met betrekking op de zorg voor het konijn in de periode dat de eigenaar er nog om kan komen, wordt het dier eigenlijk altijd via een asiel herplaatst. Op die manier krijgt het konijn medische controle, castratie, inentingen etc. Er wordt dus goed voor het dier gezorgd. De vorige eigenaar heeft kans het konijn terug te vinden. En na de wachttijd, als er geen baasje om is gekomen, wordt het dier herplaatst met een contract van het asiel, zodat de nieuwe eigenaar kan aantonen dat het dier op rechtmatige wijze is verkregen.

Mocht je besluiten een gevonden konijn toch zelf op te vangen, zorg dan in ieder geval dat de instanties weten dat jij dat konijn opgevangen hebt. Zorg er voor dat het konijn niets te kort komt, juiste voeding en medische zorg mogen niet ontbreken. Dat kan voor een gevonden dier best in de kosten lopen.

Begin er niet zomaar ondoordacht aan. Naast de dierenartskosten die de zorg voor een vondeling mee brengen, zijn er meer punten waar je over na moet denken. Een konijn dat uit het wild komt kan besmettelijke ziekten, parasieten en wormen bij hebben, en daarmee gezinsleden en/of jouw andere huisdieren besmetten. Als het konijn dat jij hebt opgevangen een vrouwtje is, kan het goed zijn dat zij gedekt is door een wild konijn. Door het opvangen van het konijn kom jij dan met de verantwoordelijkheid van een nestje en het herplaatsen van half wilde konijnen te zitten. Geloof mij, dat is allebei niet makkelijk.

Wij raden dus echt aan om een gevonden konijn naar een konijnenopvang of asiel te brengen, waar het dier eerst in quarantaine komt en de juiste zorg krijgt. In sommige gevallen hebben asiels echter liever dat een konijn via de officiele route, vaak de dierenambulance binnenkomt, omdat zij voor konijnen die op die wijze binnengebracht worden een subsidie van de gemeente krijgen, ze nemen het dier namelijk in opdracht van de gemeente in bewaring. Hoewel helaas niet alle gemeenten dat even netjes doen.

Bronnen:
- Schatting van Stichting Konijnenbelangen, het geschatte aantal asielkonijnen in 2013 in Nederland.
- Feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015, HAS Hogeschool, HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen, Den Bosch, Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Geplaatst in Konijnen verzorging Door