+ Toon categorieën

Natuurlijke vijanden van het konijn

08/01/2017 13:49:00

Ga je een konijnenverblijf bouwen, dan is het handig om te weten welke dieren natuurlijke vijanden zijn van het konijn. Houd er bij de bouw van het hok zo goed mogelijk rekening mee dat konijnen voldoende schuilplekken hebben en veilig zitten van roofdieren. Dat kan door ze te huisvesten in een overdekt verblijf. Maar zorg ook dat het materiaal dat je gebruikt stevig genoeg is om roofdieren buiten te houden, en dat ze niet onder gaas door kunnen graven om alsnog in het verblijf te komen.

 

Steenmarters


Steenmarters komen vooral voor in de landelijke gebieden. In Nederland komt de steenmarter vooral voor in de oostelijke rand van het land, met name in Limburg, Brabant, Overijssel, Gelderland en Groningen. Je kan eigenlijk maar één ding tegen steenmarters bij je konijnen doen: zorgen dat ze er niet bij kunnen. Zorg voor fijn gaas waar ze niet doorheen kunnen. Sluit het hok eventueel 's nachts goed af. Vergeet ook niet het verbijf van de konijnen te overdekken.


Boommarter


Boommarters zijn zeldzamer dan steenmarters. Zij komen voornamelijk in het bos voor. Ze zoeken minder vaak menselijke omgeving op en zullen niet zo snel in een konijnenverblijf komen. Maar als je in bosrijk gebied woont is het niet onmogelijk. Ook bij boommarters geld dat er maar één manier is om je konijn te beschermen, zorg er voor dat ze niet in het verblijf kunnen komen.


Bunzing


Bunzingen leven in de natuur en zullen niet snel mensen opzoeken. De bunzing kan ook goed uit de voeten in het water. De bunzing wordt door veel mensen beschouwd als nuttig, omdat ze op knaagdieren jagen. Naast konijnen eten zij ook muizen en ratten. De bunzing komt in heel Nederland voor.  Zorg er altijd voor dat je konijnenren goed is afgesloten en bunzingen geen kans krijgen.


Hermelijn


De hermelijn lijkt op de steenmarter, maar is iets kleiner.  De hermelijn komt in heel Nederland voor. De hermelijn jaagt vooral op knaagdieren. Maar ook vogels en haasachtigen zoals hazen en konijnen kunnen aan een hermelijn ten prooi vallen. Een hermelijn dood een prooi met een beet in de nek. Eigenlijk geldt voor alle marterachtigen dat je het best je ren goed kan afsluiten, zodat ze niet bij je konijnen kunnen komen.


Vossen


Ze komen niet in heel Nederland voor, maar op hogere gronden in de oostelijke en zuidelijke provincies en in Utrecht zijn ze wel aanwezig. Ze breiden zich nog steeds uit naar de rest van Nederland. Tegenwoordig komen ze ook in de duinstrook tussen Noord- en Zuid-Holland voor.

Vossen jagen alleen, meestal 's nachts en in de schemering. Vossen eten bijna alles. Meestal eten ze kleine en middelgrote prooien zoals kevers, muizen, ratten, konijnen, hazen, vogels, eieren, regenwormen en egels. Maar ook vruchten en bessen worden doos vossen gegeten.

Vossen doden soms meer eten dan ze per dag nodig hebben. Vooral op plekken waar meerdere prooien bij elkaar zitten en niet kunnen ontsnappen richten ze soms een ware slachtpartij aan. Dit komt voor in kippenhokken, konijnenhokken of bij kolonies van broedende vogels. Ze begraven dan voedselresten, en komen daar later voor terug.


Wilde katten

Wilde katten zijn zeldzaam in Nederland. In de Belgische Ardennen komen ze nog wel voor. De katten die in Nederland gezien zijn, zijn gespot in Limburg. Wilde katten jagen 's nachts of in de schemering. Zij jagen vooral op knaagdieren, haasachtigen en vogels. Wilde katten zullen voor onze huisdierkonijnen niet snel een bedreiging vormen. Zij komen minimaal voor in Nederland, en als ze gespot worden is dat ook niet in bewoonde gebieden.

 

Tamme katten

Tamme katten zullen niet snel een volwassen konijn aanvallen van middelmaat of groot formaat. Jonge konijnen en klein formaat kunnen wel kunnen wel door katten gedood worden. Tamme katten kunnen wel voor veel stress, angst en onrust zorgen bij konijnen. Beginnen jouw buitenkonijnen soms zonder zichtbare reden te stampen? Het kan goed zijn dat er een kat in de buurt is! 

Als jonge konijnen goed gesocialiseerd worden kunnen ze wel aan de aanwezigheid van katten wennen. Maar het blijven toch vijanden. Laat ze niet zonder toezicht samen. Ze kunnen jouw konijn akelig, soms zelfs dodelijk verwonden. En andersom komt het ook wel voor dat een kat gewond raakt als hij bij de konijnen in het verblijf komt, de meeste konijnen zetten namelijk de aanval in!


Honden


De honden die wij als huisdier houden zijn ook een vijand van konijnen. Veel honden zijn gefokt als jachthond en bijna alle honden hebben dit in zich. Laat een hond dus nooit alleen bij je konijnen en zorg er voor dat je tuin afgesloten is, zodat ook vreemde honden niet bij je konijnen kunnen komen. Heb je zelf en hond en gaat deze leuk om met je konijnen? Laat ze toch nooit alleen. Alleen onder toezicht kunnen bepaalde honden samen met konijnen, dit zijn honden die het gewend zijn en er op getraind zijn, en dan moeten het ook nog honden zijn van rassen met weinig jachtinstinct.  Ook niet alle konijnen vinden honden leuk. Voor veel konijnen zal de aanwezigheid van een hond stress veroorzaken.  Beter is het om het konijnenverblijf zo te maken, dat de hond er niet in kan komen. Zorg voor voldoende schuilplekken, zodat je konijn zich kan verstoppen als de hond in de buurt is.


Lynx

Een natuurlijke vijand van het konijn, maar de lynx komt al lange tijd niet meer voor in Nederland. In België echter nog wel. In de Noordelijke Ardennen komt de lynx sinds 2002 weer voor. Zij zullen echter niet snel in de buurt van huisdier konijnen komen.


Zeearend

Zeearenden komen niet veel voor in Nederland. De plekken waar ze voorkomen zijn natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en de Biesbosch. De kans dat zij een huisdierkonijn zullen pakken is zeer klein. De kans is groter dat een wil konijn ten prooi valt aan een zeearend. Zeearenden eten echter vooral meerkoeten, eenden, vis, aas en voedsel dat ze roven van andere roofvogels. 


Havik


De havik komt vooral voor in bosgebieden en landbouwgronden. Havikken vangen middelgrote vogels en zoogdieren. In Nederland zijn dat vooral duiven en wilde konijnen.


Slechtvalk


Slechtvalken komen in Nederland en België voor. Zij zijn vooral te vinden in open, afwisselende landschappen met minder bebossing. In de winter komt de slechtvalk voor langs de kust en in moerassen. En soms zelfs op kerktorens in steden. De slechtvalk jaagt door in een snelle duikvlucht op een prooi te duiken, de prooi is meestal op slag dood. Zij vangen meestal vogels zoals duiven en eenden, maar soms ook andere dieren die op de grond leven zoals wilde konijnen. De slechtvalk is de snelst vliegende vogel, met een snelheid van 389 km/u in duikvlucht. 


Slangen

Er komen maar 3 soorten slangen voor in Nederland en België; de gladde slang, de adder en de ringslang. Van deze soorten is alleen de giftige beet van de adder gevaarlijk. In Nederland komt de adder alleen op de Veluwe voor en in België in de Hoge Venen. De adder jaagt 's nachts actief op knaagdieren en konijnen en zoekt dan de holen op om ze te vangen. Meestal zijn ze minder actief aan het jagen en liggen ze in een hinderlaag te wachten tot er een prooi voorbij komt. Dan schiet de adder naar voren en bijt zijn slachtoffer. Kleine prooidieren zoals kikkers en muizen slikken ze direct door, grotere prooien zoals flinke ratten en konijnen vluchten, maar raken verlamd door het gif. Het ligt aan het formaat van de adder of ze grotere prooien zoals konijnen kunnen vangen.


Wolven


Wolven jagen op allerlei verschillende dieren. In roedelverband jagen ze vooral op de grotere hoefdieren, zoals elanden, edelherten, reeën en wilde zwijnen. Ook schapen en lammeren vallen ten prooi aan wilven. Wolven eten verder ook knaagdieren, haasachtigen, en vogels, aas en afval. In 1897 was de laatste wolf in Nederland waargenomen. In 2010 zijn ongeveer honderd kilometer van de grens met Duitsland wolven waargenomen en de verwachting was dat deze binnen afzienbare tijd de grens zouden oversteken. In 2015 werd de eerste wolf in Drenthe waargenomen. In 2019 werden de eerste wolvenpups in Nederland geboren. In 2021 werd de eerste wolf in Zeeland waargenomen. De wolf heeft zich weer in Nederland gevestigd. 

Zilvermeeuwen


Zilvermeeuwen eten van alles: in hun natuurlijke kustomgeving vooral mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen; in de stad allerlei afval. Alle eetbare afval, maar ook vis, schelpdieren, jonge vogels. Ook konijn kan tot dit menu behoren, hoewel het dan meestal aangereden wilde konijnen zijn die door zilvermeeuwen gegeten worden.

Bewaren

Geplaatst in Konijnen huisvesting Door