Ga naar inhoud

Konijnen hebben geen angstreflex?


Okki

Aanbevolen berichten

In dit artikel wordt gesteld dat konijnen geen angstreflex hebben. Dat lijkt me heel raar voor prooidieren en ik zie dat zelf toch anders bij onze konijnen. Weet iemand hier wat ze precies bedoelen en of dat wel klopt? 

 

Grote grazers houden de Nederlandse duinen niet kaal, konijnen misschien wel https://www.nu.nl/binnenland/6229344/grote-grazers-houden-de-nederlandse-duinen-niet-kaal-konijnen-misschien-wel.html

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het komt over alsof dit geschreven is door iemand die geen flauw idee had en bepaalde zaken heel bijzonder geïnterpreteerd heeft 😅 'konijnen gaan gravend op zoek naar hun eten'? Ik denk dat die info over angstreflex gelinkt is aan de zin ervoor, het uitzetten van konijnen. Het is natuurlijk waar dat je niet zomaar wilde konijnen kunt opvangen en uitzetten en tamme konijnen al helemaal niet, maar niet omdat konijnen in het geheel geen angstreflex hebben. Lijkt me een gevalletje klok en klepel en niet zozeer hoe het daadwerkelijk in elkaar zit.

 • Mee eens! 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Het artikel linkt naar de Volkskrant. Ook daar wordt gesteld dat konijnen graven naar hun eten: "Konijnen beperken zich voor hun eten tot hun eigen ‘tuintje’, waar ze al gravend op zoek gaan naar de eiwitrijke wortels en kiemplanten van jonge bomen en struiken." 

 

Maar over die angstreflex zijn ze bij de Volkskrant wel genuanceerder: "Konijnen zijn zenuwachtige dieren. Als ze in een vreemde omgeving worden uitgezet, gaat het mis. Ze moeten het type gebied al kennen, en er moeten bij voorkeur al holen zijn die dekking geven. Een van de praktische problemen bij gekweekte konijnen is dat ze geen angstreflex voor roofdieren kennen, waardoor ze makkelijke prooien zijn voor vossen en roofvogels. Daarom is konijnen vangen op sportvelden een beter plan. Van der Hagen: ‘Daar mogen ze worden afgeschoten, vanwege de schade die ze daar aanrichten. Dat maakt ze schuwer, precies wat wij nodig hebben. Zo zijn ze al meer gewend aan een natuurlijker omgeving. Als wij ze daar vangen, scheelt dat ook weer afschot."

 

Maar ik zie bij onze konijnen toch echt wel angst voor roofdieren! 

Link naar reactie
Delen op andere sites

"Komisch" al die opmerkelijke conclusies van een toch niet onbelangrijke evaluatie van het effect van grote grazers op het landschap. Wilde konijnen die op sportvelden gevangen en in de duinen uitgezet worden, hebben blijkbaar ineens geen last meer van een ander "tuintje" waar ze gezellig naar wortels kunnen spitten voor hun eten op voorwaarde dat er wél eerst holen aanwezig zijn, want graven kunnen ze alleen naar wortels, zeker geen holen! Zou de promovendus het fabeltje dat konijnen veel gekweekte worteltjes eten verwarren met dat konijnen alle planten- en boomwortels op het menu hebben staan? "Konijnen zijn zenuwachtige dieren", bedoeld wordt wilde konijnen? Want tamme konijnen hebben geen angst voor roofdieren? Zelfs onze binnenkonijnen reageren met stampen en verschuilen als ze de schreeuw van een roofvogel dichtbij horen. Door de jacht op schade aanrichtende wilde konijnen op sportvelden worden deze zenuwachtiger, want blijkbaar lijken die sportvelden te veel op de leefwereld van tamme konijnen die niet zenuwachtig zijn?  

 

Echt waar, dat je hier op kunt promoveren. Toch dat proefschrift maar eens proberen te vinden?

 • Vind ik leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Mwah ik zou inderdaad eerst eens lezen wat ze precies zelf zeggen in dat onderzoek want dat journalisten iets nogal anders over kunnen nemen blijkt wel als je kijkt naar wat Nu.nl van het stuk van de Volkskrant gemaakt heeft 😅 het is soms net zo'n versie van dat fluisterspelletje van vroegah. Als je alle berichtgeving over de #131konijnen naast elkaar legt kom je ook bepaald niet op de werkelijkheid uit, om maar een concreet voorbeeld te noemen waarvan ik weet wat de details zijn en wat de pers ervan gemaakt heeft. 

 

Wilde konijnen zijn een vak apart, maar als ik mijn halfwilde konijnen met mijn tamme konijnen vergelijk dan snap ik tot op zekere hoogte wel dat de mate van alertheid etc. echt compleet anders is. De kern van wat hij zegt is eigenlijk toch precies hetzelfde als onze boodschap over gedumpte konijnen, namelijk dat tamme konijnen in het wild niet overleven 🤷‍♀️ en konijnen eten natuurlijk wel wortels van bepaalde planten, alleen naar mijn idee is dat toch niet hun hoofdmenu. Het wordt allemaal wel heel kort door de bocht verwoord zo.

 • Vind ik leuk 1
 • Mee eens! 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb ook beide artikelen gelezen, maar je hebt natuurlijk groot gelijk dat de onderzoeker wellicht iets heel anders gesteld heeft dan de journalist opschrijft. Dus excuses voor het meegaan in het fluisterspelletje. Ik heb even gezocht,  het proefschrift is  hier te lezen en de samenvatting staat hier. Aan het werk dan maar....? 😁

 

 

 • Vind ik leuk 2
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik laat het proefschrift graag aan jou over, maar als ik de samenvatting lees dan zie ik daar al wel iets anders dan "konijnen die graven naar eten": "Most of all, the dunes miss the specific grazing on young sprouts of trees and shrubs, and hole digging activity of rabbits."

 • Vind ik leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hmmm, en ik maar optimistisch denken dat ik jou geen groter plezier kon doen dan het lezen van een proefschrift waarin knijne een grote rol spelen. 😁 Het was geen kwestie van de tekst van de samenvatting door google translate laten vertalen met de nodige fouten eventueel tot gevolg, want google vertaalt de samenvatting keurig. Dus waarom de journalisten er dan iets anders van maakten.....???

 

Samenvatting vertaald door google:

In de afgelopen vijf decennia is de vegetatie in de Nederlandse kustduinen veranderd van open zandduinen en soortenrijke graslanden in hoge grassen, struikgewas en bos, met een aanzienlijk verlies aan lokale biodiversiteit. Najaar 1990 werd in de Meijendelse duinen jaarrond begrazing door koeien en pony's ingevoerd om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Mijn proefschrift evalueert de impact van deze introductie.

Er zijn veranderingen opgetreden, maar andere factoren dan begrazing door vee verklaren deze. De afname van de stikstofdepositie sinds 1990 en klimaatveranderingen zijn belangrijker geweest dan de bescheiden impact van begrazing door vee. Bovenal missen de duinen de specifieke begrazing van jonge scheuten van bomen en struiken, en het graven van gaten door konijnen.

Dus naast het actief kappen van bomen en struiken moet het aantal konijnen groeien om konijnen weer te laten heersen in het geprezen en N2000-beschermde landschap van de kalkrijke kustduinen van Meijendel.

 • Vind ik leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Voor de luierikken onder ons (ikke dus in ieder geval) de Nederlandse samenvatting van het proefschrift wat wel eventjes een dikke 200 pagina's telt:

 

In de afgelopen vijf decennia is de vegetatie in de Nederlandse kustduinen sterk veranderd. De ooit open, zandige duinen (de blanke top der duinen), gedomineerd door soortenrijk grasland, zijn veranderd in een meer gesloten vegetatie, gedomineerd door hoge grassen, struikgewas en bos. Deze vrij monotone vegetatie gaat gepaard met een aanzienlijk verlies aan plaatselijke biodiversiteit. Deze ontwikkelingen zijn in verband gebracht met verschillende verschijnselen: (1) de opeenvolgende uitbraken van myxomatose en Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD) onder konijnenpopulaties (Oryctolagus cuniculus), (2) de routinematige aanplant van Helm (Ammophila arenaria) en struiken en bomen om de duinen te stabiliseren en te verfraaien, (3) de hoge toevoer van stikstof uit de lucht, (4) veranderingen in het landgebruik, waaronder het opgeven van veebegrazing, met name in het Zeedorpenlandschap, en (5) de invloed van klimaatverandering. Begrazing door vee werd in de kustduinen ingevoerd als een beheersinstrument, net als elders, omdat men dacht dat grote grazers het stabilisatieproces zouden tegengaan, het oprukken van struikgewas en bos zouden voorkomen, en gesloten, monotone graslanden zouden veranderen in kruidenrijke graslanden. Aangezien de gedomesticeerde veestapel een sterke voorkeur heeft voor grassoorten, leek extensieve begrazing een logische keuze om bij te dragen tot het herstel van de soortenrijke droge duingraslanden, en hopelijk ook om zandverstuiving op gang te brengen, en de bedekking met struikgewas en bos te verminderen. Eind 1990 werd in het duingebied van Meijendel, Nederland, jaarrond een begrazing door Galloway-koeien en Noordse Fjordpony’s ingesteld. In 2005 werden de Fjordenpony’s vervangen door Konikpaarden. De veedichtheid werd vastgesteld en gehandhaafd op 0,06-0,07 LLU.ha-1.jaar-1 (Large Livestock Units; 1:12-18 ha). Dit niveau werd als optimaal beschouwd voor Meijendel. Dit proefschrift evalueert het effect van de geïntroduceerde veestapel. De hoofdhypothese test of de introductie van vee zal leiden tot regressieve successie door begrazing en vertrapping, wat tot uitdrukking komt in een toename van kaal zand, een afname van het areaal struik- en bosland, en een daaropvolgende toename van het areaal duingrasland. Ook werd verwacht dat dit zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de duingraslanden, waarbij soortenarme, met gras begroeide standplaatsen zouden overgaan in soortenrijke korte duingraslanden met plekken kaal zand.

 

Behalve onze interesse voor het konijnengedeelte (blz 34-36 o.a.) is het hele onderzoek zeer interessant, denk ik. Mocht ik me vervelen dan weet ik wat me te doen staat...

 • Vind ik leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Tja, maar als wij al eerst er bovenop springen zonder het onderzoek/proefschrift geraadpleegd te hebben ( @Dollie wees ons daar heel terecht op), dan verwacht ik niet veel beter van "gewone" lezers van de artikelen. Zolang de mensen die adviseren en besluiten over het natuurbehoud het onderzoek maar wel mee laten wegen dan komt het vast goed. Hoop doet leven. 🙂 

 • Mee eens! 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ja, het gebeurt ontzettend vaak dat journalisten proefschriften niet goed lezen en/of begrijpen. De onderzoeker in deze zou wel ontzettend aan het balen zijn nu. Heb je zo'n 4 jaar gewerkt aan een onderzoek om het daarin in een mini artikel wat heel Nederland kan lezen verkeerd te zien staan 😓

 • Mee eens! 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

2 uren geleden, JokeC zei:

Tja, maar als wij al eerst er bovenop springen zonder het onderzoek/proefschrift geraadpleegd te hebben ( @Dollie wees ons daar heel terecht op), dan verwacht ik niet veel beter van "gewone" lezers van de artikelen. Zolang de mensen die adviseren en besluiten over het natuurbehoud het onderzoek maar wel mee laten wegen dan komt het vast goed. Hoop doet leven. 🙂 

Precies, lijkt me echt erg als je onderzoek zó verkeerd wordt weergegeven. Hopelijk komt het inderdaad goed met het natuurbehoud!

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Evee sloot dit topic
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Onze website website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover lees je bij onze privacy policy Privacybeleid .